Mobila Arbetsplattformar & Fallskydd

Mobila Arbetsplattformar

Kraven på utbildad personal har ökat – inte minst när det gäller riskfyllda arbeten på höga höjder. Både Arbetsmiljöverket och den internationella standaren SS-ISO 18878:2013 ställer tydliga krav. Bland annat ska man kunna visa upp dokumenterad utbildning – såväl praktisk som teoretisk. Därför arrangerar vi, tillsammans med MA-system, en endagskurs hur man använder sky/bom/saxliftar på rätt sätt. Eleven får lära sig använda utrustning effektivt och säkert, så att produktiviteten ökar och risken för skador minskar.

Utbildningens innehåll

 • Skylift
 • Bommlift
 • Saxlift
Tid

5 timmar teori och 3 timmar praktik

Antal deltagare

12 personer

Plats

Vibratorvägen 17

Förnyat bevis Arbetsplattformar

Nu är det hög tid att förnya förarbevisen för Mobila Arbetsplattformar. Den som har ett förarbevis som är äldre än 5 år ska enligt ISO-standarden 18878:2013 förnya sitt bevis efter 5 år. Vi anordnar tillsammans med MA-system en ½-dagars kurser för att förnya bevisen.

Utbildningens innehåll

 • Skylift
 • Bommlift
 • Saxlift
Tid

4 timmar

Antal deltagare

12 personer

Plats

Vibratorvägen 17

Grundläggande Fallskyddsutbildning

Denna utbildning vänder sig till dem som utför arbete på hög höjd där konventionella skyddssystem inte finns att tillgå. Kursen berör olika yrkeskategorier där risk för fall finns och den anpassas till de olika behoven. Kursen är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del.

Utbildningens innehåll

 • Teorin innehåller lagar och regler som är fastställda i AFS vad gäller
  fallskydd, samt grundteori om dess tekniska egenskaper och krav.
 • Den praktiska delen är för att skapa trygghet för er användare. Vi provar
  praktiskt olika fallskyddssystem samt räddningsutrustningar.
Tid

4 timmar

Antal deltagare

8 personer

Plats

Vibratorvägen 17

Skicka förfrågan om utbildning

Välj utbildning/utbildningar

12 + 9 =