Heta Arbeten & Brand

Heta Arbeten®

Om du ska utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller skriva tillstånd, så behöver du kunskap och behörighet. För att uppfylla dessa krav, så erbjuder denna utbildning den nödvändiga kompetensen och behörigheten, samt ett Certifikat Heta Arbeten®. Även personer som ska beställa heta arbeten har nytta av att ta denna utbildning.

Utbildningens innehåll

  • Säkerhetsreglerna för Heta Arbeten®
  • Brandkunskap
  • Riskbedömning med 3M-metoden (metod, material, miljö)
  • Genomföra en släckövning
  • Certifiering

Certifiering

Efter att ha genomfört utbildningen kommer deltagarna att göra ett certifieringstest via APP Heta Arbeten®. Vid ett godkänt resultat erhålls certifikat från Heta Arbeten®. Deltagare som är under 20 år får subventionerad certifiering.

Tid

8 timmar

Antal deltagare

Max 20 personer

Plats

Vibratorvägen 17 eller ute hos kund.

Instruktörer

Johnny Rydalm, Ove Engström

Allmän Brandkunskap

Utbildningen vänder sig till alla anställda inom organisationen. Den ger grundläggande kunskaper om hur man förebygger brand och agerar när det uppstår en eldsvåda. Deltagarna får därefter möjlighet att praktiskt prova på att släcka brand med hjälp av olika släckmedel som släckare och brandfilt.

Utbildningens innehåll
  • Identifiera brandrisker
  • Förebygga brand
  • Utrymningsvägar
  • Brandkunskap
  • Genomföra en släckövning
Mål med utbildningen

Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha förmågan att upptäcka risker för brand och känna sig säkra på att de vet hur de ska agera i händelse av en brand. De ska också ha förståelse för hur en brand ska hanteras och vad man ska göra för att förhindra en.

Tid

2 timmar

Antal deltagare

Max 20 personer

Plats

Vibratorvägen 17 eller ute hos kund.

Instruktörer

Johnny Rydalm, Ove Engström

Skicka förfrågan om utbildning

Välj utbildning/utbildningar

12 + 11 =